Koľko stojí čistenie odpadov? Je to drahé?

Rovnako ako doma čistíme rýchlovarnú kanvicu alebo kávovar od vodného kameňa a baktérií, tak musíme dbať aj na stav potrubia, v ktorom nám tečie voda. Rozvody studenej pitnej vody, ale najmä rozvody teplej úžitkovej vody sú veľmi náchylné na znečistenie vodným kameňom a následne baktériami. V prípade, že voda pochádza zo studne vyskytuje sa riziko znečistenia z dôvodu vysokého obsahu železa, mangánu a nadmernej tvrdosti vody v potrubí. Železo s mangánom a neupravená studničná voda v potrubí následne poskytujú ideálne prostredie pre rast baktérií a následné zhoršovanie kvality vody ako po chemickej, tak aj chuťovej stránke. Rozvody vody je preto potrebné čistiť. Čistenie potrubia však nie je služba, ktorá stojí tisíce, ale aj napriek tomu je mnohokrát zanedbávaná. Typickými príznakmi, že je potrebné potrubie vyčistiť sú znížený prietok vody na niektorých vodovodných kohútikoch,neustále nečistoty v potrubí, kal vo vode v rôznych časových intervaloch, ktorý sa prejavuje ako piesok alebo sfarbenie vody, znížená chuť vody po pretečení v potrubí, zápach vody a časté upchávanie perlátorov alebo vodovodných batérií a rohových ventilov. 

upchaty odtok
Pre úspešné vyčistenie potrubia musíme poznať celý systém od prívodu až po posledný kohútik v dome či objekte. Po zistení stavu, v akom rozvod je sa určí ďalší postup a určí sa priebeh čistenia / preplachu potrubia.
Pri čistení potrubia je mnohokrát potrebné použiť rôzne metódy v závislosti od stavu potrubia. Začíname vždy najšetrnejším spôsobom – preplachom potrubia vysokým prietokom. V závislosti od potreby sa do vody mieša vzduch, ktorý vytvára jemné tlakové rázy, ktorými pomaly obrusuje mechanické nečistoty vodného kameňa a hrdze čím postupne prietok zvyšuje.
V prípade, že v systéme prietok vôbec nie je a voda vôbec netečie alebo len kvapká je potrebné vodný kameň uvoľniť chemicky pomocou kyseliny citrónovej alebo kyseliny octovej. Pri aplikácií stlačeného vzduchu do takéhoto potrubia by sa mohol rozvod úplne upchať a nebolo by ho možné vyčistiť vôbec. Následne sa rozvod po chemickom čistení preplachuje opäť vysokým prietokom.

JE PO VYČISTENÍ POTRUBIA POTREBNÉ VYKONAŤ EŠTE NIEČO?
Áno! Po čistení je vždy nutné vykonať dezinfekciu potrubia. Na potrubí je vždy vytvorený biofilm, jemný povlak, ktorý obaľuje celé potrubie zvnútra. Pod biofilmom následne vzniká ideálne prostredie pre následný rast baktérií a virusov. Pri pozinkovaných potrubiach vzniká často korózia, ktorá je umocňovaná často vysokým obsahom železa a mangánu vo vode.
Železo potom slúži ako potrava pre baktérie. Vodný kameň k tomu len dopomáha a vytvára ideálne útočisko pre kolónie, nakoľko je v týchto nánosoch nižší prietok a nie sú „ničím vyrušované“. Biofilm tak baktérie chráni ešte viac a vytvára ideálne prostredie pre rast.
Počas bežnej prevádzky nás tento biofilm vlastne chráni pred akútnou kontamináciou a vytvára akúsi stenu medzi vodou a baktériami. Pri čistení sa tento biofilm naruší a baktérie sa dostanú do vody. V prípade, že je v potrubí nízky prítok a teploty od 20-50°C vzniká tak ideálne prostredie napr. pre rast baktérie Legionella, ktorá spôsobuje Legionársku chorobu a prejavuje sa vo forme zápalu pľúc. Preto je po čistení potrubia vždy NUTNÁ aj dezinfekcia rozvodov ako studenej aj teplej úžitkovej vody.

upchaty odtok 3
Čistenie potrubia je časovo vždy individuálne závisí od typu potrubia, dimenzie ale aj celkového znečistenia a zdroja vody. Bežný rodinný dom vieme vyčistiť a vydezinfikovať v priebehu jedného pracovného dňa. Často však čistenie nie je nutné a problém býva schovaný v upchaných filtroch, rohových ventiloch či zničených flexihadičkách pod batériami. Dezinfekcia musí byť následne v potrubí minimálne 1 hodinu. Celá práca trvá bežne od 3-8 hodín. Pri čistení a dezinfekcií väčších prevádzok s počtom odberných miesto >50 je vždy čistenie individuálne a závislé od možnosti uzavretia rôznych vetiev a dostupnosti vodovodných batérií.
Výsledok je zvýšený prietok bez nečistôt v potrubí. Bez nečistôt v rozvode a prípadným pridaním filtrácie sa zlepší voda nie len na pohľad ale aj jej chuť. Po dezinfekcií si môžete byť istý, že sebe, svojej rodine a deťom dávate len to najlepšie bez strachu. Mestská voda má na Slovensku vysokú kvalitu, žiaľ rozvody, z ktorých tú vodu pijeme sú často v dezolátnom stave. Po vyčistení potrubia môžeme ušetriť často až stovky eur za balenú vodu.
Celé čistenie prebieha približne od 2 hodín do 2 dní v závislosti od znečistenia. Priemerný čas čistenia je však približne 4-6 hodín, Následná dezinfekcia trvá potom približne 2-3 hodiny.
Pri zabezpečení správnej filtrácie po čistení a dezinfekcií ostáva rozvod dlhodobo čistý. Nie je nutné čistenie vykonávať každý rok. Dezinfekciu odporúčame preventívne vykonávať približne každých 5 rokov.
Cena čistenia odpadov rodinného domu sa vždy môže individuálne líšiť od jeho, veľkosti, prevedenia a stupňa znežistenia. Bežný rodinný dom typu bungalov sa cenovo pohybuje v rozmedzí okolo 300 – 450 eur. Pri väčších objektoch sa cena určuje individuálne v závislosti od vyhotovenia vodoinštalácie a časovej náročnosti prác. V cene je zahrnutá práca vyškolených technikov a strojov pre čistenie .