Ako sa efektívne chrániť pred kyberútokmi?

Základným pravidlom je používanie silných hesiel. Ale aké vlastnosti má mať heslo, aby bolo silné? Silné heslo by malo byť dlhé aspoň osem znakov, ideálne kombinácia malých a veľkých písmen, čísel a znakov. Nemalo by obsahovať
·         mená a priezviská Vás a Vám blízkych osôb
·         dátumy narodenia a telefónne čísla
·         prihlasovacie meno
·         iné osobné údaje
Dobré je používať pre každú online službu vždy jedinečné heslo, aby nebolo rovnaké pre všetky služby.

sginál

Zraniteľné miesto
Najzraniteľnejším miestom v domácnosti je router. Je to vstupný bod do domácej siete. Všetky informácie a dokumenty, ktoré či už odosielate alebo sťahujete zo siete, prechádzajú práve cez router. V prípade úspešného nabúrania sa do routra útočník bude vidieť všetko, čo robíte na sieti.
Je nesmierne dôležité neponechať továrenské nastavenie na routri. V prvom rade je potrebné nastaviť na Wi-fi sieť silné heslo a použiť šifrovanie WPA2, ktoré je v súčasnosti najlepšou možnosťou. Pri ponechaní továrenského názvu môže tento názov obsahovať informáciu o výrobcovi a modeli routru. Dôležité je tiež zmeniť názov siete tak, aby hneď neprezrádzal, že ide o Vašu sieť.
Aby ste zamedzili útočníkovi zmenu nastavení na diaľku na Vašom zariadení, musíte v nastaveniach vypnúť možnosť vzdialeného prístupu cez bezdrôtovú sieť. Po vypnutí vzdialeného prístupu bude možné meniť nastavenia zariadenia len pomocou pripojenia ethernet kábla, čo vyžaduje fyzickú prítomnosť pri zariadení. Pre dosiahnutie ešte väčšej ochrany sa odporúča vypnúť všetky služby, ktoré nepoužívate.

ochrana

Bezpečnostné diery
Ďalšou oblasťou, ktorá si vyžaduje našu pozornosť, je softvér na zariadeniach pripojených v sieti. Ten môže obsahovať rôzne nedostatky a chyby, ktoré predstavujú bezpečnostnú hrozbu, nakoľko by mohlo dojsť k ich zneužitiu. Preto je potrebné softvér na všetkých Vašich zariadeniach pravidelne aktualizovať pre odstránenie týchto hrozieb.
Užitočnou radou na záver je vždy vypínať router, keď ho nepoužívate.