Kvalitný menič napätia?

Čo je to vlastne menič napätia? Určite ste tento pojem niekde už počuli alebo videli. Mohli ste ho zachytiť aj pod názvom invertor alebo konvertor napätia. Jedná sa o produkt, ktorý funguje vďaka jednosmerného elektrického prúdu, ktorý premieňa prúd na striedavý. Pojem menič napätia by sa dal teoreticky nahradiť aj pojmom oscilátor, ktorý prepína póly jednosmerného prúdu, čo vlastne vytvára obdĺžnikový priebeh.

menič napätia

A aké je využitie meniča napätia? Menič napätia sa dá nájsť kdekoľvek. Napája spotrebič na 230V bez toho, aby bol nablízku prístup k verejnej elektrickej sieti. Jediné, čo stačí spraviť, je pripojiť menič napätia k zdroju jednosmerného prúdu. To vám môže zabezpečiť fungovanie spotrebičov, ako napríklad chladnička, televízor alebo si môžete nabíjať telefón, či notebook. Pomocou meniča napätia sa používajú taktiež automobily, lode, solárne zariadenia, a podobne.

solárny systém s meničom napätia

Meniče napätia sa rozdeľujú na základe ich výkonu a výsledného napätia. Toto výsledné výstupné napätie môže vyzerať ako čistá alebo modifikovaná sínusoida. Podľa výkonu sa rozdeľujú na meniče napätia s trvalým výkonom a s výkonom špičkovým.

A ako je menič napätia chránený? V prvom rade teplotne. Pri prehriatí, teda po zvýšení teploty nad povolenú mieru sa menič okamžite vypne a po jej poklese sa opäť spustí. Taktiež ak je vyššie napätie na vstupe ako by malo byť, menič sa odpojí a zabráni nebezpečenstvu.

Kvalitný menič napätia by mal mať minimálne základnú ochranu, ako sme vyššie spomínali proti prehriatiu, alebo napríklad proti preťaženiu a podobne. Najbežnejším typom, ktorý je bežne využívaný a úplne dostatočný, ak sa nejedná o napájanie citlivých prístrojov, je menič s modifikovanou sínusoidou.

Ak sa teda rozhodujete pre kúpu tohto produktu, zvoľte si produkt so správnymi parametrami, s ochrannými prvkami, teda zamerajte sa na kvalitu. Investícia sa vám môže odplatiť práve životnosťou kúpeného produktu.