Jedinečný internetový projekt Ľudia ľuďom

Internetový portál ludialudom.sk,  je určený na podporu verejnoprospešných projektov, ale i jednotlivcov, ktorí potrebujú finančnú pomoc. Na rozdiel od klasických grantových výziev, prevádzkovatelia webu nerozhodujú o tom, ktoré žiadosti zverejnia a ktoré naopak nie. Tým je zaručená transparentnosť a univerzálnosť tohto online systému darcovstva. Do projektu sa môže zapojiť ktokoľvek, jednoduchou registráciou a to v prípade, že pomoc potrebujete, alebo chcete pomôcť niekomu druhému.
 
 invalida

Projekt má niekoľko samostatných platforiem. Stránka ludialudom.sk slúži ako darcovský portál, kde sa nachádzajú benefičné elektronické aukcie.
V kategórií euakcie, si môžete vydražiť rôzne ručné výrobky, zážitky, alebo knihy. Podstatou je že výťažok z nich putuje konkrétnemu žiadateľovi o pomoc. Na čo presne prispievate, je vždy uvedené pod danou vecou. Vyhlasovatelia týchto aukcií sú ľudia, ktorí sami žiadajú o pomoc, alebo nimi môžete byť i vy, v prípade, že chcete pomôcť niekomu inému.
 
Ďalšou platformou je podstránka blog.ludialudom.sk, ktorá slúži hlavne ako informačný portál. Nájdete tu príbehy ľudí, informácie o tom ako im pomohli získané financie  a iné zaujímavé články. dobrovolnici.ludialudom.sk pomáha s hľadaním dobrovoľníkov pre rôzne akcie, kluby, projekty, ale i nemocnice na celom Slovensku. Viete si prehľadne prezrieť všetky ponuky a v prípade, že vás nejaká zaujme, jednoducho sa prihlásiť.

dohoda
 
Najnovšou platformou je projekt Kamoši z webu, ktorý je zameraný na pomoc deťom zo sociálne slabších skupín. Na stránke sa vám zobrazia jednotlivý žiadatelia o pomoc. Pri každom si prečítate, na čo konkrétne potrebuje financie a aj ich príbehy. Napríklad 9 ročný Tomáško potrebuje prispieť na futbalovú výstroj, zaplatenie tréningov a sústredení, keďže pochádza z neúplnej rodiny kde neostávajú financie nazvyš. Máte možnosť vybrať si jednu z ponúkaných súm. Najmenej však 5 eur, najvyššia suma je na vás. Tak isto sa môžete rozhodnúť či chcete prispievať pravidelne alebo jednorazovo.