Nepočúva vás váš pes? Možno nechápe čo chcete

 Aby vás váš pes počúval, nestačí len pravidelný tréning, ale aj tie správne povely a ich spôsob vyslovovania. Nehovoríme o spisovnej slovenčine, ale intonácii, výške hlasu a taktiež konkrétnych slovách, ktoré používate. Ak totiž neviete ako na to, môže sa veľmi jednoucho stať, že váš pes nebude rozumieť, čo od neho požadujete.

border

Pozor na podobné slová

 
Váš pes reaguje na isté tóny a zvuky. On nerozumie jednotlivým významom slov. Dôvod prečo počúva napríklad na povel „ ku mne“ je ten, že si spojí konkrétny zvuk ( daný povel ) s konkrétnou činnosťou a následnou odmenou. Ak neveríte, vyskúšajte si to sami. Najprv s nahlas povedzte povel, napríklad „sadni“. Počúvajte sa akou intonáciou slovo vyslovujete. Potom si vymyslite slovo, ktoré znie podobne, čo sa výslovnosti týka. Môže to byť úplne vymyslené slovíčko, napríklad „kahňi“. Skúste ho povedať svojmu psovi a uvidíte, že si sadne.
 
Dôležité je najmä to, aby jednotlivé povely, ktoré označujú rôzne úkony, nezneli podobne. Dávajte si pozor hlavne na koncovky a samohlásky. Mačka a kačka psovi znejú úplne rovnako. To isté platí aj ich mene. Ak sa vaše dieťa volá Viki, nedávajte psovi meno Riki, pretože pribehne vždy keď zavoláte svoju dcéru. Horším prípadom je to, že po chvíľke prestane svoje meno vnímať.
 

Na psa sa nemusí kričať

 
Mnoho ľudí žije v presvedčení, že ak na svojho psa bude vrieskať, ten bude viac počúvať. To je ale omyl. Ako sme už vysvetlili, psí sluch je tak dokonalý, že počuje aj vaše šepkanie. Základom je teda skôr intonácia a ráznosť, ako sila hlasu.
 
pejsek

Pes vníma aj vašu intonáciu

 
Tréneri so skúsenosťami dokážu psa naučiť celú zostavu cvikov na jedno jediné slovíčko. Pes ich rozlišuje iba podľa intonácie a prízvuku. Raz povedia slovo chladnička, pričom prízvuk dajú na prvú slabiku. Potom zopakujú to isté slovo s prízvukom na konci. Pri výcviku preto sávajte pozor aj na toto.

Posted in Nezařazené